Gdzie kupić węgiel?

Węgiel

Węgiel

Węgiel to powszechny w przyrodzie pierwiastek chemiczny z grupy, który występuje w przyrodzie pod różnymi postaciami, nawet w ciele człowieka. Substancje z największa zawartością węgla to na przykład węgiel kopalniany powstający w wyniku nagromadzenia przez tysiące lat szczątków roślin. Używa się go do wytwarzania ciepła, gdyż jest bardzo wydajny energetycznie podczas spalania. Węgiel, jaki znamy występuje pod postacią mniej lub bardziej rozdrobnionych grudek czarnego, bardzo brudzącego i pylącego kamienia.
Węgiel, gdzie kupić?

  • składy opału

Author: admin

Share This Post On